Digiturunduse strateegia

Turundus ilma plaanita on nagu pime ekslemine ulgumerel – äkki jõuad kohale, aga kunagi ei saa päris kindel olla.

Digiturunduse strateegia A – Z

Selge väärtuspakkumise väljatöötamine

Loome väärtuspakkumise, mis selgelt eristab teenuse, toote või brändi tema konkurentidest. Aitame väärtuspakkumist ka atraktiivselt sõnastada ja õige sihtrühmani viia.

Auditooriumiuuringud ja persoonade koostamine

Enne turundamisega alustamist peaks iga bränd teadma, kes on tema sihtrühm. Kui see ei ole veel selge, aitame tuvastada sihtrühma erinevate digitaalsete andmete põhjalt.

Turu ja konkurentide uuringud

Pakume põgusat sissevaadet konkurentidesse ja nende tegemistesse. Kogume andmeid avalikest digitaalsetest allikatest ning aitame tuvastada võimalusi turu ja konkurentsi tingimustes.

Õigete kanalite leidmine

Digiturundus on kulukas ja seetõttu tasub enne igasse kanalisse laienemist täpselt mõelda: kui palju on mul ressursse ja kuhu need paigutada? Aitame sellele küsimusele vastuse leida.

Sisuplaan

Loome abstraktsemaid ja konkreetsemaid sisuplaane, mis aitab digiturunduse sujuvamaks muuta. Plaani järgi võib töötada in-house spetsialist või saame plaani järgi ka ise sisu luua.

Turundusmeetrika ja tulemuste hindamine

Turundus on matemaatika. Armastame andmeid, nende analüüsimist ja tikutulega andmetest uute võimaluste otsimist. Samuti aitame üles seada viise andmete kogumiseks eri allikatest.

Võta selge siht silme ette

Kui midagi teeme, siis põhjalikult. Õpime tundma sinu ettevõtet ja aitame seada õiget kurssi.